เบาหวาน

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดย ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์, ศ.นพ.สาธิต วรรณแสง


หลายต่อหลายคนมักเข้าใจว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่น่ากลัว แต่ในความเป็นจริงแล้วโรคนี้สามารถควบคุมได้หากรู้จักรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์อยู่เสมอ รวมทั้งการรับประทานอาหารให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้


โดยปกติแล้วผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารร่วมกับคนปกติได้ แต่ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอสมดุลกับการใช้แรงงานและยาตามที่แพทย์กำหนดไว้ นอกจากนี้ การรับประทานอาหารที่ถูกต้องยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและช่วยป้องกันหรือชะลอโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคเบาหวานขึ้นตา โรคเบาหวานลงไต โรคหลอดเลือดแดงตีบและแข็ง โรคปลายประสาทเสื่อม และโรคหัวใจเป็นต้น


สำหรับอาหารของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ควรเลือกรับประทานอาหารให้หากหลายในสัดส่วนที่พอเหมาะ โดยสลับหมุนเวียนกันให้ครบ 5 หมู่ ทานข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ เลือกทานอาหารที่มีกากใยสูง และงดอาหารที่มีไขมันและคลอเรสเตอรอลสูง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ รวมถึงอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัด รวมทั้งงดหรือลดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เพราะจะไปเพิ่มปริมาณไขมันในเลือดให้สูงขึ้นได้


นอกจากการควบคุมปริมาณอาหารในแต่ละวันแล้ว ผู้ป่วยโรคเบาหวานยังต้องใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายเพื่อรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ที่สำคัญควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดด้วยเช่นกัน


ที่มา

รายการโทรทัศน์พบหมอศิริราช


ติดต่อชีวิตดีดี

คุณ พชริศ กรุงกาญจนา

ID: 103432566

chevitdd@gmail.com